Informationsveranstaltung "De Landwirtschaftsministär am Déngscht vun de Gemengen" am 26. März 2018 in Osweiler

03/26/2018 - 09:59

Am Montag, dem 26. März findet im Centre Culturel "A Lannen" in Osweiler eine Informationsveranstaltung zum Thema "De Landwirtschaftsministär am Déngscht vun de Gemengen" statt. Beginn ist um 17 Uhr.

Programm pdf Herunterladen